دلار نیوزیلند / ریال عربستان

NZD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 2.5429 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.5429 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.5429 0.39

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / ریال عربستان

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان 2.5429 ریال می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان روز گذشته برابر با 2.5527 ریال بود

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به روز گذشته 0.0098 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / ریال عربستان برابر با 2.5531 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.559 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.5391 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 2.5731 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.17 درصدی یا 0.0302 ریال دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 2.5235 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.76  درصدی یا 0.0194 ریال دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 2.6868 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.35 درصدی یا 0.1439 ریال دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 2.6007 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.22 درصدی یا 0.0578 ریال دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / ریال عربستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 2.6686 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.71 درصدی یا 0.1257 ریال دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / ریال عربستان برابر است با 2.7784 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.140829 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.22 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.97  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان، 0.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان، 0.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان،  0.76 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان،  0.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان،  0.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان،  0.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / ریال عربستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / ریال عربستان،  0.76 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین