دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان

NZD/PLN Ask
نرخ فعلی:: 2.6904 0.71
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.6904 0.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.6904 0.71

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان 2.6904 ریال می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان روز گذشته برابر با 2.7096 ریال بود

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به روز گذشته 0.0192 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان برابر با 2.7027 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.7096 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.6904 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 2.7096 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.7 درصدی یا 0.0192 ریال دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 2.789 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.53  درصدی یا 0.0986 ریال دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 2.7096 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.7 درصدی یا 0.0192 ریال دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 2.7004 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.37 درصدی یا 0.01 ریال دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 2.6791 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.42 درصدی یا 0.0113 ریال دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان برابر است با 2.9185 ریال که در تاریخ شنبه 29 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.7 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان، 3.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان، 3.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان،  3.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان،  3.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان،  3.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان،  3.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان،  3.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / زلوتی لهستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین