دلار نیوزیلند / روپیه نپال

NZD/NPR Ask
نرخ فعلی:: 81.66 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 81.66 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 81.66 0.12

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / روپیه نپال

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال
81.66 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال روز گذشته برابر با
81.64 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به روز گذشته
0.02 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / روپیه نپال برابر با 81.65 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

81.66 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

81.59 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 81.58 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.09 درصدی یا 0.08 ریال دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 85.41 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.39  درصدی یا 3.75 ریال دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 83.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.44 درصدی یا 2.05 ریال دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 83.23 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.88 درصدی یا 1.57 ریال دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / روپیه نپال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 83.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.44 درصدی یا 2.05 ریال دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / روپیه نپال برابر است با 86.56 ریال که در تاریخ دوشنبه 6 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.523943 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.39 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.44 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال، 4.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال، 4.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال،  4.39 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال،  4.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال،  4.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 36.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال،  4.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / روپیه نپال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / روپیه نپال،  4.39 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / روپیه نپال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی