خبر

دلار نیوزیلند / کرون نروژ

NZD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 6.5325 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.5325 0.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.5325 0.27

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی