دلار نیوزیلند / رینگیت مالزی

NZD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 2.9845 0.9
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.9845 0.9
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.9845 0.9
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / رینگیت مالزی در روز جاری

۱۲:۲۳:۰۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.9845 12:23:06 0.003 0.10% 0.0267 0.90% 0.0276 0.93% 0.0263 0.0155
2.9815 11:43:57 0.0008 0.03% 0.0237 0.80% 0.0246 0.83% 0.0233 0.0185
2.9807 11:22:47 0.0008 0.03% 0.0229 0.77% 0.0238 0.80% 0.0225 0.0193
2.9815 11:03:00 - - 0.0237 0.80% 0.0246 0.83% 0.0233 0.0185
2.9815 11:03:00 0.0021 0.07% 0.0237 0.80% 0.0246 0.83% 0.0233 0.0185
2.9836 10:43:41 0.0004 0.01% 0.0258 0.87% 0.0267 0.90% 0.0254 0.0164
2.9832 10:22:41 0.0021 0.07% 0.0254 0.86% 0.0263 0.89% 0.025 0.0168
2.9811 09:43:48 0.0066 0.22% 0.0233 0.79% 0.0242 0.82% 0.0229 0.0189
2.9745 09:02:52 - - 0.0167 0.56% 0.0176 0.60% 0.0163 0.0255
2.9745 09:02:51 0.0012 0.04% 0.0167 0.56% 0.0176 0.60% 0.0163 0.0255
2.9757 08:43:39 0.0004 0.01% 0.0179 0.61% 0.0188 0.64% 0.0175 0.0243
2.9761 08:22:39 0.0004 0.01% 0.0183 0.62% 0.0192 0.65% 0.0179 0.0239
2.9757 08:02:57 - - 0.0179 0.61% 0.0188 0.64% 0.0175 0.0243
2.9757 08:02:56 0.0025 0.08% 0.0179 0.61% 0.0188 0.64% 0.0175 0.0243
2.9732 07:22:40 0.0008 0.03% 0.0154 0.52% 0.0163 0.55% 0.015 0.0268
2.9724 07:02:40 - - 0.0146 0.49% 0.0155 0.52% 0.0142 0.0276
2.9724 07:02:38 0.0008 0.03% 0.0146 0.49% 0.0155 0.52% 0.0142 0.0276
2.9732 06:43:35 0.0021 0.07% 0.0154 0.52% 0.0163 0.55% 0.015 0.0268
2.9711 06:22:35 0.0021 0.07% 0.0133 0.45% 0.0142 0.48% 0.0129 0.0289
2.969 06:02:59 - - 0.0112 0.38% 0.0121 0.41% 0.0108 0.031
2.969 06:02:57 0.0034 0.11% 0.0112 0.38% 0.0121 0.41% 0.0108 0.031
2.9724 05:22:34 0.0088 0.30% 0.0146 0.49% 0.0155 0.52% 0.0142 0.0276
2.9636 05:02:48 - - 0.0058 0.20% 0.0067 0.23% 0.0054 0.0364
2.9636 05:02:46 0.0017 0.06% 0.0058 0.20% 0.0067 0.23% 0.0054 0.0364
2.9619 04:43:37 0.0004 0.01% 0.0041 0.14% 0.005 0.17% 0.0037 0.0381
2.9615 04:02:45 - - 0.0037 0.13% 0.0046 0.16% 0.0033 0.0385
2.9615 04:02:45 0.0008 0.03% 0.0037 0.13% 0.0046 0.16% 0.0033 0.0385
2.9607 03:43:35 0.0017 0.06% 0.0029 0.10% 0.0038 0.13% 0.0025 0.0393
2.959 03:22:31 0.0004 0.01% 0.0012 0.04% 0.0021 0.07% 0.0008 0.041
2.9586 02:22:47 0.0004 0.01% 0.0008 0.03% 0.0017 0.06% 0.0004 0.0414
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی