دلار نیوزیلند / پزوی مکزیک

NZD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 14.4829 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 14.4829 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.4829 0.14
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / پزوی مکزیک در روز جاری

۱۸:۲۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
14.4829 18:23:00 0.0053 0.04% 0.0199 0.14% 0.0274 0.19% 0.0631 0.4829
14.4882 18:03:45 - - 0.0252 0.17% 0.0327 0.23% 0.0578 0.4882
14.4882 18:03:34 0.0174 0.12% 0.0252 0.17% 0.0327 0.23% 0.0578 0.4882
14.4708 17:23:17 0.0096 0.07% 0.0078 0.05% 0.0153 0.11% 0.0752 0.4708
14.4804 16:43:43 0.0018 0.01% 0.0174 0.12% 0.0249 0.17% 0.0656 0.4804
14.4822 16:23:01 0.0097 0.07% 0.0192 0.13% 0.0267 0.18% 0.0638 0.4822
14.4725 16:04:03 - - 0.0095 0.07% 0.017 0.12% 0.0735 0.4725
14.4725 16:04:00 0.002 0.01% 0.0095 0.07% 0.017 0.12% 0.0735 0.4725
14.4745 15:44:07 0.0037 0.03% 0.0115 0.08% 0.019 0.13% 0.0715 0.4745
14.4782 15:22:55 0.0007 - 0.0152 0.11% 0.0227 0.16% 0.0678 0.4782
14.4789 15:03:50 - - 0.0159 0.11% 0.0234 0.16% 0.0671 0.4789
14.4789 15:03:50 0.0149 0.10% 0.0159 0.11% 0.0234 0.16% 0.0671 0.4789
14.464 14:43:46 0.0038 0.03% 0.001 0.01% 0.0085 0.06% 0.082 0.464
14.4678 14:04:01 - - 0.0048 0.03% 0.0123 0.09% 0.0782 0.4678
14.4678 14:04:01 0.0152 0.11% 0.0048 0.03% 0.0123 0.09% 0.0782 0.4678
14.4526 13:43:51 0.0104 0.07% 0.0104 0.07% 0.0029 0.02% 0.0934 0.4526
14.4422 13:23:00 0.005 0.03% 0.0208 0.14% 0.0133 0.09% 0.1038 0.4422
14.4372 13:03:53 - - 0.0258 0.18% 0.0183 0.13% 0.1088 0.4372
14.4372 13:03:53 0.0316 0.22% 0.0258 0.18% 0.0183 0.13% 0.1088 0.4372
14.4688 12:23:17 0.0074 0.05% 0.0058 0.04% 0.0133 0.09% 0.0772 0.4688
14.4614 12:04:44 - - 0.0016 0.01% 0.0059 0.04% 0.0846 0.4614
14.4614 12:04:43 0.0118 0.08% 0.0016 0.01% 0.0059 0.04% 0.0846 0.4614
14.4732 11:43:43 0.0053 0.04% 0.0102 0.07% 0.0177 0.12% 0.0728 0.4732
14.4679 11:23:01 0.0023 0.02% 0.0049 0.03% 0.0124 0.09% 0.0781 0.4679
14.4656 11:03:01 - - 0.0026 0.02% 0.0101 0.07% 0.0804 0.4656
14.4656 11:03:01 0.0112 0.08% 0.0026 0.02% 0.0101 0.07% 0.0804 0.4656
14.4768 10:43:40 0.0067 0.05% 0.0138 0.10% 0.0213 0.15% 0.0692 0.4768
14.4701 10:22:50 0.0068 0.05% 0.0071 0.05% 0.0146 0.10% 0.0759 0.4701
14.4769 10:04:08 - - 0.0139 0.10% 0.0214 0.15% 0.0691 0.4769
14.4769 10:04:06 0.0087 0.06% 0.0139 0.10% 0.0214 0.15% 0.0691 0.4769
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی