دلار نیوزیلند / شیلینگ کنیا

NZD/KES Ask
نرخ فعلی:: 69.02 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 69.02 0.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 69.02 0.36

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی