خبر

دلار نیوزیلند / ین ژاپن

NZD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 88.71 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 88.71 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 88.71 -

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی