دلار نیوزیلند / روپیه هند

NZD/INR Ask
نرخ فعلی:: 53.589 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 53.589 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 53.589 0.13
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / روپیه هند در روز جاری

۱۳:۰۳:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
53.589 13:03:58 - - 0.071 0.13% 0.096 0.18% 0.181 0.411
53.589 13:03:58 0.046 0.09% 0.071 0.13% 0.096 0.18% 0.181 0.411
53.543 12:37:58 - - 0.117 0.22% 0.142 0.27% 0.227 0.457
53.543 12:37:58 0.112 0.21% 0.117 0.22% 0.142 0.27% 0.227 0.457
53.655 12:04:41 - - 0.005 0.01% 0.03 0.06% 0.115 0.345
53.655 12:04:40 0.057 0.11% 0.005 0.01% 0.03 0.06% 0.115 0.345
53.712 11:43:47 0.008 0.01% 0.052 0.10% 0.027 0.05% 0.058 0.288
53.72 11:23:34 0.053 0.10% 0.06 0.11% 0.035 0.07% 0.05 0.28
53.773 11:03:51 - - 0.113 0.21% 0.088 0.16% 0.003 0.227
53.773 11:03:51 0.03 0.06% 0.113 0.21% 0.088 0.16% 0.003 0.227
53.803 10:43:54 0.038 0.07% 0.143 0.27% 0.118 0.22% 0.033 0.197
53.765 10:22:59 0.099 0.18% 0.105 0.20% 0.08 0.15% 0.005 0.235
53.666 10:03:46 - - 0.006 0.01% 0.019 0.04% 0.104 0.334
53.666 10:03:44 0.059 0.11% 0.006 0.01% 0.019 0.04% 0.104 0.334
53.725 09:43:38 0.004 0.01% 0.065 0.12% 0.04 0.07% 0.045 0.275
53.721 09:03:36 - - 0.061 0.11% 0.036 0.07% 0.049 0.279
53.721 09:03:36 0.018 0.03% 0.061 0.11% 0.036 0.07% 0.049 0.279
53.739 08:22:50 0.006 0.01% 0.079 0.15% 0.054 0.10% 0.031 0.261
53.745 08:03:17 - - 0.085 0.16% 0.06 0.11% 0.025 0.255
53.745 08:03:15 0.008 0.01% 0.085 0.16% 0.06 0.11% 0.025 0.255
53.753 07:22:50 0.02 0.04% 0.093 0.17% 0.068 0.13% 0.017 0.247
53.773 07:02:55 - - 0.113 0.21% 0.088 0.16% 0.003 0.227
53.773 07:02:55 0.047 0.09% 0.113 0.21% 0.088 0.16% 0.003 0.227
53.726 06:43:47 0.124 0.23% 0.066 0.12% 0.041 0.08% 0.044 0.274
53.602 06:22:52 0.022 0.04% 0.058 0.11% 0.083 0.15% 0.168 0.398
53.624 05:43:49 0.023 0.04% 0.036 0.07% 0.061 0.11% 0.146 0.376
53.647 05:22:49 0.022 0.04% 0.013 0.02% 0.038 0.07% 0.123 0.353
53.669 05:02:53 - - 0.009 0.02% 0.016 0.03% 0.101 0.331
53.669 05:02:52 0.008 0.01% 0.009 0.02% 0.016 0.03% 0.101 0.331
53.677 04:02:48 - - 0.017 0.03% 0.008 0.01% 0.093 0.323
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی