خبر

دلار نیوزیلند / روپیه اندونزی

NZD/IDR Ask
نرخ فعلی:: 10,049.03 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10,049.03 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10,049.03 0.06

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی