دلار نیوزیلند / دلار هنگ کنگ

NZD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.5777 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.5777 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.5777 0.06
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار هنگ کنگ در روز جاری

۱۸:۲۲:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.5777 18:22:59 0.0025 0.04% 0.0033 0.06% 0.008 0.14% 0.0252 0.4223
5.5802 18:03:34 - - 0.0058 0.10% 0.0105 0.19% 0.0227 0.4198
5.5802 18:03:22 0.0001 - 0.0058 0.10% 0.0105 0.19% 0.0227 0.4198
5.5803 17:23:09 0.0086 0.15% 0.0059 0.11% 0.0106 0.19% 0.0226 0.4197
5.5889 17:03:57 - - 0.0145 0.26% 0.0192 0.34% 0.014 0.4111
5.5889 17:03:53 0.0014 0.03% 0.0145 0.26% 0.0192 0.34% 0.014 0.4111
5.5903 16:43:41 0.003 0.05% 0.0159 0.29% 0.0206 0.37% 0.0126 0.4097
5.5873 16:23:00 0.0021 0.04% 0.0129 0.23% 0.0176 0.32% 0.0156 0.4127
5.5852 16:03:59 - - 0.0108 0.19% 0.0155 0.28% 0.0177 0.4148
5.5852 16:03:58 0.0023 0.04% 0.0108 0.19% 0.0155 0.28% 0.0177 0.4148
5.5875 15:44:00 0.0016 0.03% 0.0131 0.24% 0.0178 0.32% 0.0154 0.4125
5.5891 15:22:53 0.0035 0.06% 0.0147 0.26% 0.0194 0.35% 0.0138 0.4109
5.5926 15:03:41 - - 0.0182 0.33% 0.0229 0.41% 0.0103 0.4074
5.5926 15:03:41 0.0055 0.10% 0.0182 0.33% 0.0229 0.41% 0.0103 0.4074
5.5871 14:43:45 0.0038 0.07% 0.0127 0.23% 0.0174 0.31% 0.0158 0.4129
5.5833 14:03:58 - - 0.0089 0.16% 0.0136 0.24% 0.0196 0.4167
5.5833 14:03:58 0.0046 0.08% 0.0089 0.16% 0.0136 0.24% 0.0196 0.4167
5.5787 13:43:49 0.0032 0.06% 0.0043 0.08% 0.009 0.16% 0.0242 0.4213
5.5755 13:22:59 0.0003 0.01% 0.0011 0.02% 0.0058 0.10% 0.0274 0.4245
5.5752 12:23:09 0.0009 0.02% 0.0008 0.01% 0.0055 0.10% 0.0277 0.4248
5.5743 12:04:32 - - 0.0001 - 0.0046 0.08% 0.0286 0.4257
5.5743 12:04:32 0.0065 0.12% 0.0001 - 0.0046 0.08% 0.0286 0.4257
5.5678 11:43:40 0.0032 0.06% 0.0066 0.12% 0.0019 0.03% 0.0351 0.4322
5.5646 11:22:59 0.0015 0.03% 0.0098 0.18% 0.0051 0.09% 0.0383 0.4354
5.5661 11:02:59 - - 0.0083 0.15% 0.0036 0.06% 0.0368 0.4339
5.5661 11:02:59 0.0089 0.16% 0.0083 0.15% 0.0036 0.06% 0.0368 0.4339
5.575 10:43:38 0.002 0.04% 0.0006 0.01% 0.0053 0.10% 0.0279 0.425
5.577 10:22:48 0.0016 0.03% 0.0026 0.05% 0.0073 0.13% 0.0259 0.423
5.5786 10:03:59 - - 0.0042 0.08% 0.0089 0.16% 0.0243 0.4214
5.5786 10:03:59 0.0001 - 0.0042 0.08% 0.0089 0.16% 0.0243 0.4214
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی