دلار نیوزیلند / پوند انگلیس

NZD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.5021 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5021 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5021 0.04
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۰۹:۱۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5021 11:09:17 0.0009 0.18% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0026 0.4979
0.5012 10:43:48 0.0003 0.06% 0.0007 0.14% 0.0007 0.14% 0.0035 0.4988
0.5015 10:23:17 0.0003 0.06% 0.0004 0.08% 0.0004 0.08% 0.0032 0.4985
0.5018 10:05:16 - - 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5018 10:05:12 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5019 09:23:00 0.0001 0.02% - - - - 0.0028 0.4981
0.502 09:08:57 0.0003 0.06% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0027 0.498
0.5017 08:44:06 0.0003 0.06% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.003 0.4983
0.5014 08:22:57 0.0001 0.02% 0.0005 0.10% 0.0005 0.10% 0.0033 0.4986
0.5015 07:22:53 0.0003 0.06% 0.0004 0.08% 0.0004 0.08% 0.0032 0.4985
0.5018 07:03:44 - - 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5018 07:03:42 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5019 06:43:34 0.0002 0.04% - - - - 0.0028 0.4981
0.5017 06:22:43 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.003 0.4983
0.5018 06:09:39 0.0004 0.08% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5022 05:43:58 0.0006 0.12% 0.0003 0.06% 0.0003 0.06% 0.0025 0.4978
0.5016 05:22:58 0.0001 0.02% 0.0003 0.06% 0.0003 0.06% 0.0031 0.4984
0.5017 04:43:58 0.0004 0.08% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.003 0.4983
0.5021 04:09:05 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0026 0.4979
0.5019 03:43:41 0.0001 0.02% - - - - 0.0028 0.4981
0.5018 03:22:54 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5019 03:03:45 0.0001 0.02% - - - - 0.0028 0.4981
0.502 02:23:43 0.0003 0.06% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0027 0.498
0.5017 02:05:10 - - 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.003 0.4983
0.5017 02:05:04 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.003 0.4983
0.5018 01:05:22 - - 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.5018 01:05:05 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0029 0.4982
0.502 00:45:00 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0027 0.498
0.5019 00:31:00 - - - - - - 0.0028 0.4981
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی