دلار نیوزیلند / پوند انگلیس

NZD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.5232 0.35
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5232 0.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5232 0.35
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۴۹:۳۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5232 14:49:32 0.0002 0.04% 0.0018 0.35% 0.0032 0.62% 0.0007 0.4768
0.523 14:35:42 - - 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
0.523 14:35:41 0.0003 0.06% 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
0.5233 13:35:13 - - 0.0019 0.36% 0.0033 0.63% 0.0008 0.4767
0.5233 13:35:13 0.0006 0.11% 0.0019 0.36% 0.0033 0.63% 0.0008 0.4767
0.5239 13:14:31 0.0005 0.10% 0.0025 0.48% 0.0039 0.75% 0.0014 0.4761
0.5234 13:01:06 - - 0.002 0.38% 0.0034 0.65% 0.0009 0.4766
0.5234 13:01:06 0.0001 0.02% 0.002 0.38% 0.0034 0.65% 0.0009 0.4766
0.5233 12:58:05 0.0001 0.02% 0.0019 0.36% 0.0033 0.63% 0.0008 0.4767
0.5234 12:49:33 0.002 0.38% 0.002 0.38% 0.0034 0.65% 0.0009 0.4766
0.5214 12:35:30 - - - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5214 12:35:29 0.002 0.38% - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5234 12:14:41 0.0004 0.08% 0.002 0.38% 0.0034 0.65% 0.0009 0.4766
0.523 12:01:54 - - 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
0.523 12:01:50 0.0016 0.31% 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
0.5214 11:56:18 0.0017 0.33% - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5231 11:49:39 0.0017 0.33% 0.0017 0.33% 0.0031 0.60% 0.0006 0.4769
0.5214 11:35:31 - - - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5214 11:35:30 0.0014 0.27% - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5228 11:28:34 0.0001 0.02% 0.0014 0.27% 0.0028 0.54% 0.0003 0.4772
0.5227 11:14:37 0.0005 0.10% 0.0013 0.25% 0.0027 0.52% 0.0002 0.4773
0.5232 11:01:17 - - 0.0018 0.35% 0.0032 0.62% 0.0007 0.4768
0.5232 11:01:16 0.0018 0.35% 0.0018 0.35% 0.0032 0.62% 0.0007 0.4768
0.5214 10:56:18 0.0018 0.35% - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5232 10:49:30 0.0018 0.35% 0.0018 0.35% 0.0032 0.62% 0.0007 0.4768
0.5214 10:35:18 - - - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5214 10:35:18 0.0017 0.33% - - 0.0014 0.27% 0.0011 0.4786
0.5231 10:14:27 0.0001 0.02% 0.0017 0.33% 0.0031 0.60% 0.0006 0.4769
0.523 10:01:14 - - 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
0.523 10:01:12 0.0016 0.31% 0.0016 0.31% 0.003 0.58% 0.0005 0.477
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی