خبر

دلار نیوزیلند / پوند انگلیس

NZD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.5156 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5156 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5156 0.02

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی