خبر

دلار نیوزیلند / پوند انگلیس

NZD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.4828 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4828 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4828 0.08

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی