خبر

دلار نیوزیلند / کرون دانمارک

NZD/DKK Ask
نرخ فعلی:: 4.2047 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.2047 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.2047 0.01

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی