دلار نیوزیلند / یوان چین

NZD/CNH Ask
نرخ فعلی:: 4.503 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.503 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.503 -

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / یوان چین

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / یوان چین
4.503 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین روز گذشته برابر با
4.503 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / یوان چین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.503 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / یوان چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.503 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / یوان چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / یوان چین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / یوان چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / یوان چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 4.617 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.46 درصدی یا 0.114 ریال دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / یوان چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 4.622 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.57 درصدی یا 0.119 ریال دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / یوان چین برابر است با 4.798 ریال که در تاریخ جمعه 8 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.155211 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / یوان چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / یوان چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / یوان چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 4.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / یوان چین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / یوان چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی