خبر

دلار نیوزیلند / فرانک سوییس

NZD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.5433 0.93
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5433 0.93

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5433 0.93

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی