دلار نیوزیلند / دلار کانادا

NZD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.8843 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8843 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8843 -
واحد پولی : -
کشور : نیوزیلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار کانادا در روز جاری

۱۴:۴۹:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8843 14:49:31 0.0027 0.31% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8816 14:42:55 0.0027 0.31% 0.0027 0.31% 0.0042 0.48% 0.0027 0.1184
0.8843 14:21:37 0.0031 0.35% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8812 14:03:21 - - 0.0031 0.35% 0.0038 0.43% 0.0031 0.1188
0.8812 14:03:15 0.0031 0.35% 0.0031 0.35% 0.0038 0.43% 0.0031 0.1188
0.8843 13:56:31 0.0031 0.35% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8812 13:43:47 0.0031 0.35% 0.0031 0.35% 0.0038 0.43% 0.0031 0.1188
0.8843 13:35:44 - - - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8843 13:35:43 0.003 0.34% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8813 13:22:44 0.003 0.34% 0.003 0.34% 0.0039 0.44% 0.003 0.1187
0.8843 13:07:31 0.0033 0.37% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.881 13:02:54 - - 0.0033 0.37% 0.0036 0.41% 0.0033 0.119
0.881 13:02:53 0.0033 0.37% 0.0033 0.37% 0.0036 0.41% 0.0033 0.119
0.8843 12:42:29 0.0029 0.33% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8814 12:22:55 0.0007 0.08% 0.0029 0.33% 0.004 0.46% 0.0029 0.1186
0.8807 12:04:01 - - 0.0036 0.41% 0.0033 0.38% 0.0036 0.1193
0.8807 12:03:59 0.0036 0.41% 0.0036 0.41% 0.0033 0.38% 0.0036 0.1193
0.8843 11:56:27 0.0035 0.40% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8808 11:43:48 0.0035 0.40% 0.0035 0.40% 0.0034 0.39% 0.0035 0.1192
0.8843 11:28:31 0.0036 0.41% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8807 11:22:39 0.0036 0.41% 0.0036 0.41% 0.0033 0.38% 0.0036 0.1193
0.8843 11:07:29 0.0031 0.35% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8812 11:02:52 - - 0.0031 0.35% 0.0038 0.43% 0.0031 0.1188
0.8812 11:02:51 0.0002 0.02% 0.0031 0.35% 0.0038 0.43% 0.0031 0.1188
0.881 10:43:34 0.0004 0.05% 0.0033 0.37% 0.0036 0.41% 0.0033 0.119
0.8814 10:22:35 0.0029 0.33% 0.0029 0.33% 0.004 0.46% 0.0029 0.1186
0.8843 10:14:25 0.0032 0.36% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
0.8811 10:02:57 - - 0.0032 0.36% 0.0037 0.42% 0.0032 0.1189
0.8811 10:02:54 0.0032 0.36% 0.0032 0.36% 0.0037 0.42% 0.0032 0.1189
0.8843 09:49:34 0.0033 0.37% - - 0.0069 0.79% - 0.1157
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی