دلار نیوزیلند / دینار بحرین

NZD/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.2574 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2574 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2574 0.08

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار نیوزیلند / دینار بحرین

در حال حاضر قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین
0.2574 ریال
می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین روز گذشته برابر با
0.2573 ریال
بود

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نیوزیلند / دینار بحرین برابر با 0.2575 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2589 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نیوزیلند / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2571 ریال

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.2587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.5 درصدی یا 0.0013 ریال دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.268 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.95  درصدی یا 0.0106 ریال دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.2681 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.99 درصدی یا 0.0107 ریال دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.2736 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.92 درصدی یا 0.0162 ریال دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نیوزیلند / دینار بحرین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.2662 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.3 درصدی یا 0.0088 ریال دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نیوزیلند / دینار بحرین برابر است با 0.2793 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.272798 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.92 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار نیوزیلند / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.3 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین، 3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین، 3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین،  3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نیوزیلند / دینار بحرین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نیوزیلند / دینار بحرین،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نیوزیلند / دینار بحرین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی