دلار نیوزیلند / دلار باربادوس

NZD/BBD Ask
نرخ فعلی:: 1.3928 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3928 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3928 0.11

واحد پولی : -

کشور : نیوزیلند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار نیوزیلند / دلار باربادوس در روز جاری

۲۲:۲۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.3928 22:23:29 0.0006 0.04% 0.0015 0.11% 0.0002 0.01% 0.0068 0.3928
1.3934 22:04:40 - - 0.0021 0.15% 0.0004 0.03% 0.0062 0.3934
1.3934 22:04:39 0.0004 0.03% 0.0021 0.15% 0.0004 0.03% 0.0062 0.3934
1.393 21:44:32 0.0011 0.08% 0.0017 0.12% - - 0.0066 0.393
1.3941 21:23:47 0.0014 0.10% 0.0028 0.20% 0.0011 0.08% 0.0055 0.3941
1.3955 21:05:06 - - 0.0042 0.30% 0.0025 0.18% 0.0041 0.3955
1.3955 21:05:04 0.0013 0.09% 0.0042 0.30% 0.0025 0.18% 0.0041 0.3955
1.3942 20:44:54 0.0009 0.06% 0.0029 0.21% 0.0012 0.09% 0.0054 0.3942
1.3951 20:23:46 0.0022 0.16% 0.0038 0.27% 0.0021 0.15% 0.0045 0.3951
1.3973 20:04:56 - - 0.006 0.43% 0.0043 0.31% 0.0023 0.3973
1.3973 20:04:54 0.0011 0.08% 0.006 0.43% 0.0043 0.31% 0.0023 0.3973
1.3962 19:43:59 0.0031 0.22% 0.0049 0.35% 0.0032 0.23% 0.0034 0.3962
1.3993 19:04:18 - - 0.008 0.58% 0.0063 0.45% 0.0003 0.3993
1.3993 19:04:17 0.0016 0.11% 0.008 0.58% 0.0063 0.45% 0.0003 0.3993
1.4009 18:44:27 0.0026 0.19% 0.0096 0.69% 0.0079 0.57% 0.0013 0.4009
1.3983 18:23:44 0.0001 0.01% 0.007 0.50% 0.0053 0.38% 0.0013 0.3983
1.3982 18:04:33 - - 0.0069 0.50% 0.0052 0.37% 0.0014 0.3982
1.3982 18:04:33 0.0016 0.11% 0.0069 0.50% 0.0052 0.37% 0.0014 0.3982
1.3966 17:23:59 0.0008 0.06% 0.0053 0.38% 0.0036 0.26% 0.003 0.3966
1.3958 17:04:30 - - 0.0045 0.32% 0.0028 0.20% 0.0038 0.3958
1.3958 17:04:28 0.0009 0.06% 0.0045 0.32% 0.0028 0.20% 0.0038 0.3958
1.3967 16:23:41 0.0005 0.04% 0.0054 0.39% 0.0037 0.27% 0.0029 0.3967
1.3962 15:44:30 0.0011 0.08% 0.0049 0.35% 0.0032 0.23% 0.0034 0.3962
1.3973 15:23:52 0.0001 0.01% 0.006 0.43% 0.0043 0.31% 0.0023 0.3973
1.3972 15:04:46 - - 0.0059 0.42% 0.0042 0.30% 0.0024 0.3972
1.3972 15:04:45 0.0005 0.04% 0.0059 0.42% 0.0042 0.30% 0.0024 0.3972
1.3977 14:44:43 0.0006 0.04% 0.0064 0.46% 0.0047 0.34% 0.0019 0.3977
1.3983 14:05:30 - - 0.007 0.50% 0.0053 0.38% 0.0013 0.3983
1.3983 14:05:28 0.0001 0.01% 0.007 0.50% 0.0053 0.38% 0.0013 0.3983
1.3982 13:44:46 0.0005 0.04% 0.0069 0.50% 0.0052 0.37% 0.0014 0.3982
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی