Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG

Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG
نرخ فعلی:: 148.58 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: : 148.58 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 148.58 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG - 0.72 1.56 18.86 - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 145 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 141 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.58 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی