شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nykredit Invest Balance Moderat

Nykredit Invest Balance Moderat
نرخ فعلی: 236.91 0
واحد حجمی: -
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۳ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nykredit Invest Balance Moderat - 2.15 2.95 9.2 2.51 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 235 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.91 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 235 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 228 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.91 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 232 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.91 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی