شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nykredit Alpha Mira

Nykredit Alpha Mira
نرخ فعلی 224.66 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 224.66 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 224.66 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۶ دی

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nykredit Alpha Mira - - - - 18.76 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی