روپیه نپال / پوند انگلیس

NPR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0061 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0061 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0061 0
واحد پولی : -
کشور : نپال
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.975 ۰۷:۲۲:۴۹ 0.03 0.14% 21.008 20.973 21.003 0.025 21.012 21.012
DOG/EUSD Ask 0.3245 ۰۷:۱۷:۱۴ 0.0021 0.65% 0.3301 0.323 0.3233 - 0.3348 0.5109
HOT/USD Ask 0.008 ۰۶:۰۷:۲۶ - - 0.0082 0.008 0.0081 - 0.0081 0.0113
HRK/TRY Ask 137.3241 ۰۷:۲۲:۵۲ 0.1201 0.09% 137.3835 137.1447 137.3835 0.6759 139.6833 140.9252
LIN/KUSD Ask 25.3599 ۰۷:۱۷:۱۵ 1.3038 5.42% 25.6685 24.0018 24.0018 2.6401 24.7615 41.75
LUN/AUSD Ask 6.3711 ۰۷:۲۲:۱۷ 0.3211 5.31% 6.3711 6.1047 6.1047 0.6289 6.05 15.7928
SAR/ETB Ask 11.7369 ۰۳:۲۲:۵۹ 0.0034 0.03% 11.7369 11.7369 11.7369 0.2631 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.199 ۱۹ خرداد - - 87.199 87.199 0 0.199 87.199 87.199
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ خرداد - - 0.009 0.009 0 - - 0.009
افغانی افغانستان / دلار 0.0128 ۰۱:۳۶:۲۷ 0.0001 0.78% 0.0129 0.0128 0.0128 - 0.0129 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۴ خرداد - - 0.0136 0.0136 0 - 0.0136 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.12 ۰۷:۲۲:۴۸ - - 23.15 23.11 23.11 0.12 23.28 23.44
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5401 ۰۷:۲۲:۵۷ 0.0006 0.04% 1.5405 1.5373 1.54 0.4599 1.5395 1.5414
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0596 ۰۷:۲۲:۴۵ 0.0005 0.02% 3.063 3.0586 3.0611 0.0596 3.0605 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی