شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Korko A T EUR

Nordea Korko A T EUR
نرخ فعلی 9.88 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: 9.88 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 9.88 0
واحد پولی: یورو
کشور : فنلاند
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nordea Korko A T EUR - 0.0030 0.0190 0.0320 0.0420 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.12 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی