شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR

Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR
نرخ فعلی 16.962 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: 16.962 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 16.962 0
واحد پولی: یورو
کشور : فنلاند
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR - - - 4.9630 2.3570 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 17 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.038 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 20 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.038 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی