شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Invest North America Enhanced

Nordea Invest North America Enhanced
نرخ فعلی 131.74 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 131.74 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 131.74 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nordea Invest North America Enhanced - 1.01 3.68 9.68 9.30 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 130 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.74 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 129 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.74 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 127 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 122 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.74 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی