شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Invest Engros Internationale

Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc
نرخ فعلی 239.85 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 239.85 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 239.85 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nordea Invest Engros Internationale - 2.68 1.51 26.23 5.05 134.40

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 235 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.85 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 238 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 236 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.85 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 230 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.85 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی