شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK
نرخ فعلی 1,324.6 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 1,324.6 0
واحد حجمی: -
نرخ فعلی: 1,324.6 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۳۱ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK - - 3.6700 76.85 28.90 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 1,325 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 1,254 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.6 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 1,285 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.6 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی