کرون نروژ / دلار

NOK/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.107 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.107 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.107 0.19
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی