کرون نروژ / دلار

NOK/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.12 0.92
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.12 0.92
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.12 0.92
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.775 ۱۰:۴۲:۴۷ 0.104 0.50% 20.89 20.721 20.877 0.225 20.879 20.879
DOG/EUSD Ask 0.5459 ۱۰:۵۷:۱۰ 0.0798 17.12% 0.5459 0.376 0.4609 - 0.6965 0.6965
HOT/USD Ask 0.0113 ۱۰:۵۷:۱۰ 0.0021 18.58% 0.0146 0.0106 0.0132 - 0.015 0.025
HRK/TRY Ask 136.8906 ۱۰:۴۲:۴۸ 3.4107 2.56% 136.8906 133.2448 133.4466 4.8906 133.4799 134.2264
LIN/KUSD Ask 43.847 ۱۰:۵۷:۱۰ 4.3358 9.89% 51.7733 40.251 47.7419 1.847 50.1039 50.1039
LUN/AUSD Ask 15.4336 ۱۰:۵۷:۱۰ 1.2064 7.82% 17.7178 14.3512 16.688 0.5664 17.0973 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4686 ۰۹:۴۲:۴۲ - - 11.4686 11.4661 11.4661 0.4686 11.4692 11.4692
USD/ZWL Ask 86.729 ۱۲:۰۲:۲۹ 0.335 0.39% 87.152 86.641 87.152 0.271 - 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۰۲:۱۴:۳۵ - - 0.0092 0.009 0.009 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 ۱۷:۰۲:۲۴ 0.0001 0.78% 0.013 0.0129 0.0129 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - - 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۰۲:۰۸:۰۷ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.56 ۱۰:۴۲:۴۶ 0.15 0.67% 22.68 22.37 22.42 0.44 22.41 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5241 ۱۰:۴۲:۵۰ 0.0175 1.15% 1.5416 1.5239 1.5415 0.4759 1.5416 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9952 ۱۰:۴۲:۴۴ 0.0255 0.85% 3.0209 2.9941 3.0203 0.0048 3.0225 3.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی