کرون نروژ / پزو فیلیپین

NOK/PHP Ask
نرخ فعلی:: 5.5793 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.5793 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.5793 0.26

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / پزو فیلیپین
5.5793 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با
5.5648 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته
0.0145 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / پزو فیلیپین برابر با 5.5849 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.5849 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.5793 ریال

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 5.686 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.87 درصدی یا 0.1067 ریال کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزو فیلیپین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 5.9904 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.86  درصدی یا 0.4111 ریال کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 5.7558 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.06 درصدی یا 0.1765 ریال کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 5.7277 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.59 درصدی یا 0.1484 ریال کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 5.4194 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.95 درصدی یا 0.1599 ریال کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / پزو فیلیپین برابر است با 6.6713 ریال که در تاریخ سه شنبه 19 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.084388 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.86 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.95 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین، 6.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین، 6.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین،  6.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین،  6.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین،  6.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 49.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین،  6.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزو فیلیپین،  6.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی