کرون نروژ / دلار نامبیا

NOK/NAD Ask
نرخ فعلی:: 1.7542 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.7542 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.7542 0.06

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / دلار نامبیا

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / دلار نامبیا
1.7542 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا روز گذشته برابر با
1.7551 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به روز گذشته
0.0009 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / دلار نامبیا برابر با 1.7563 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.7605 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.7429 ریال

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / دلار نامبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 1.7868 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.82 درصدی یا 0.0326 ریال کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / دلار نامبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 1.7798 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.43  درصدی یا 0.0256 ریال کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / دلار نامبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 1.6524 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.16 درصدی یا 0.1018 ریال کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / دلار نامبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 1.6149 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.62 درصدی یا 0.1393 ریال کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / دلار نامبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 1.7275 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.54 درصدی یا 0.0267 ریال کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / دلار نامبیا برابر است با 1.9774 ریال که در تاریخ دوشنبه 27 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.187671 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.43 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.54 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا، 1.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا، 1.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا،  1.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا،  1.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا،  1.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا،  1.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / دلار نامبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / دلار نامبیا،  1.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / دلار نامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی