کرون نروژ / پزوی مکزیک

NOK/MXN Ask
نرخ فعلی:: 2.3177 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3177 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3177 0.04

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / پزوی مکزیک

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / پزوی مکزیک
2.3177 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک روز گذشته برابر با
2.3258 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به روز گذشته
0.0081 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / پزوی مکزیک برابر با 2.3187 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3187 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3177 ریال

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزوی مکزیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 2.3977 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.33 درصدی یا 0.08 ریال کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزوی مکزیک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 2.3794 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.59  درصدی یا 0.0617 ریال کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 2.2987 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.82 درصدی یا 0.019 ریال کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزوی مکزیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 2.4046 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.61 درصدی یا 0.0869 ریال کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 2.2469 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.15 درصدی یا 0.0708 ریال کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / پزوی مکزیک برابر است با 2.5838 ریال که در تاریخ چهارشنبه 23 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.79338 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک، 2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک، 2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک،  2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / پزوی مکزیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / پزوی مکزیک،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / پزوی مکزیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی