کرون نروژ / درهم مراکش

NOK/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.0117 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0117 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0117 0.14
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۴۲:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ / درهم مراکش 0.0009 0.0045 0.0273 0.0350 0.0124 0.1390

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0117
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0117
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0117
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0117
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.17%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی