کرون نروژ / شیلینگ کنیا

NOK/KES Ask
نرخ فعلی:: 12.31 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.31 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.31 0.08
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۴۳:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ / شیلینگ کنیا 0.01 0.0200 0.27 0.46 0.46 0.0100

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی