کرون نروژ / شیلینگ کنیا

NOK/KES Ask
نرخ فعلی:: 12.32 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.32 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.32 0.16
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی