کرون نروژ / ین ژاپن

NOK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 12.5426 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 12.5426 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 12.5426 0.18

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / ین ژاپن

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / ین ژاپن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / ین ژاپن
12.5426 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن روز گذشته برابر با
12.5951 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به روز گذشته
0.0525 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / ین ژاپن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / ین ژاپن برابر با 12.52 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12.5951 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12.4693 ریال

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / ین ژاپن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 12.5951 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.41 درصدی یا 0.0525 ریال کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / ین ژاپن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 12.5951 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.41  درصدی یا 0.0525 ریال کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / ین ژاپن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 12.5989 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.0563 ریال کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / ین ژاپن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 13.1293 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.46 درصدی یا 0.5867 ریال کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / ین ژاپن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 11.7578 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.67 درصدی یا 0.7848 ریال کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / ین ژاپن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / ین ژاپن برابر است با 13.9796 ریال که در تاریخ دوشنبه 9 مهر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.44 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.87  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن، 0.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن، 0.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن،  0.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن،  0.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن،  0.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن،  0.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / ین ژاپن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / ین ژاپن،  0.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی