کرون نروژ / کرونا ایسلند

NOK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 14.13 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 14.13 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 14.13 0.07

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون نروژ / کرونا ایسلند

۰۱:۲۳:۲۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ / کرونا ایسلند 0.01 0.20 1.08 0.43 0.14 0.3154

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی