کرون نروژ / کرونا ایسلند

NOK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 14.74 0.34
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 14.74 0.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 14.74 0.34

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / کرونا ایسلند

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / کرونا ایسلند 14.74 ریال می باشد

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند روز گذشته برابر با 14.69 ریال بود

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به روز گذشته 0.05 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / کرونا ایسلند برابر با 14.7 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

14.74 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

14.67 ریال

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرونا ایسلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 14.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.13 درصدی یا 0.02 ریال کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرونا ایسلند در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 14.41 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.29  درصدی یا 0.33 ریال کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 15.36 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.03 درصدی یا 0.62 ریال کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرونا ایسلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 13.85 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.42 درصدی یا 0.89 ریال کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 15.1 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.38 درصدی یا 0.36 ریال کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / کرونا ایسلند برابر است با 15.76 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.136333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.03 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.38 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند، 2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند، 2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند،  2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرونا ایسلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرونا ایسلند،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / کرونا ایسلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین