کرون نروژ / یورو

NOK/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.1023 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1023 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1023 -
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون نروژ / یورو در روز جاری

۱۹:۲۲:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1023 19:22:27 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 19:07:27 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 19:02:41 - - - - 0.005 5.14% - -
0.1023 19:02:39 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 18:42:30 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 18:02:52 - - - - 0.005 5.14% - -
0.1023 18:02:52 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 17:56:23 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 17:43:30 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 17:28:31 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 17:22:40 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 17:01:01 - - 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.0973 17:01:00 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 16:43:36 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 16:35:33 - - 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.0973 16:35:33 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 16:22:42 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 16:14:28 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 16:03:09 - - - - 0.005 5.14% - -
0.1023 16:03:00 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 15:49:30 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 15:43:40 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 15:21:34 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 15:02:41 - - - - 0.005 5.14% - -
0.1023 15:02:41 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 14:56:27 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 14:43:48 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
0.0973 14:35:40 - - 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.0973 14:35:39 0.005 5.14% 0.005 5.14% - - 0.005 -
0.1023 14:22:48 0.005 5.14% - - 0.005 5.14% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی