کرون نروژ / یورو

NOK/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0973 1.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0973 1.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0973 1.14

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / یورو

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / یورو
0.0973 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / یورو روز گذشته برابر با
0.0973 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / یورو برابر با 0.0962 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0973 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0962 ریال

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.0973 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون نروژ / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.1011 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.75  درصدی یا 0.0038 ریال کرون نروژ / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.0973 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کرون نروژ / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.0989 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.61 درصدی یا 0.0016 ریال کرون نروژ / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.0937 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.84 درصدی یا 0.0036 ریال کرون نروژ / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / یورو برابر است با 0.1062 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.75 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.84 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو، 3.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو، 3.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو،  3.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو،  3.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو،  3.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو،  3.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / یورو،  3.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی