کرون نروژ / کرون چک

NOK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 2.4823 1.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4823 1.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4823 1.16

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون نروژ / کرون چک

۱۵:۴۴:۳۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ / کرون چک 0.0253 0.0631 0.1477 0.0163 0.0041 0.1663

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5177
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5177
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5177
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5177
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.86%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی