کرون نروژ / کرون چک

NOK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 2.4177 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4177 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4177 -

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / کرون چک

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / کرون چک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / کرون چک 2.4177 ریال می باشد

قیمت کرون نروژ / کرون چک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / کرون چک روز گذشته برابر با 2.4177 ریال بود

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / کرون چک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / کرون چک برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.4181 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.4161 ریال

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرون چک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 2.4574 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.61 درصدی یا 0.0397 ریال کرون نروژ / کرون چک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرون چک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 2.5001 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.29  درصدی یا 0.0824 ریال کرون نروژ / کرون چک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرون چک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 2.6545 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.92 درصدی یا 0.2368 ریال کرون نروژ / کرون چک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرون چک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 2.46 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.71 درصدی یا 0.0423 ریال کرون نروژ / کرون چک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / کرون چک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / کرون چک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 2.5227 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.16 درصدی یا 0.105 ریال کرون نروژ / کرون چک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / کرون چک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / کرون چک برابر است با 2.7566 ریال که در تاریخ چهارشنبه 13 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.099367 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.92 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک، 3.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک، 3.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک،  3.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک،  3.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک،  3.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک،  3.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / کرون چک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 47.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / کرون چک،  3.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / کرون چک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین