کرون نروژ / فرانک سوییس

NOK/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.1071 0.47
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1071 0.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1071 0.47
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۴۳:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1071 19:43:27 0.0001 0.09% 0.0005 0.47% 0.0006 0.56% 0.0008 -
0.107 19:22:42 0.0002 0.19% 0.0006 0.56% 0.0007 0.65% 0.0009 -
0.1072 18:43:38 0.0001 0.09% 0.0004 0.37% 0.0005 0.47% 0.0007 -
0.1073 18:22:31 0.0001 0.09% 0.0003 0.28% 0.0004 0.37% 0.0006 -
0.1074 17:43:38 0.0002 0.19% 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1076 17:22:24 0.0002 0.19% - - 0.0001 0.09% 0.0003 -
0.1074 17:02:59 - - 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1074 17:02:59 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1075 16:50:32 0.0002 0.19% 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0004 -
0.1073 16:22:43 0.0001 0.09% 0.0003 0.28% 0.0004 0.37% 0.0006 -
0.1074 16:03:12 - - 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1074 16:03:09 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1073 15:43:39 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0004 0.37% 0.0006 -
0.1075 15:22:50 0.0002 0.19% 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0004 -
0.1073 15:08:50 0.0001 0.09% 0.0003 0.28% 0.0004 0.37% 0.0006 -
0.1074 13:22:52 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1075 12:22:41 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0004 -
0.1074 12:04:02 - - 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1074 12:04:02 0.0002 0.19% 0.0002 0.19% 0.0003 0.28% 0.0005 -
0.1076 11:08:40 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0003 -
0.1077 10:08:53 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0002 -
0.1078 07:08:39 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0001 0.09% 0.0001 -
0.1077 06:43:36 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% - - 0.0002 -
0.1076 06:22:31 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0003 -
0.1075 05:43:30 0.0001 0.09% 0.0001 0.09% 0.0002 0.19% 0.0004 -
0.1076 04:43:30 0.0001 0.09% - - 0.0001 0.09% 0.0003 -
0.1077 01:22:57 - - 0.0001 0.09% - - 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی