کرون نروژ / دلار استرالیا

NOK/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.1594 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1594 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1594 0.25
واحد پولی : -
کشور : نروژ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون نروژ / دلار استرالیا در روز جاری

۱۸:۴۳:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1594 18:43:40 0.0002 0.13% 0.0004 0.25% 0.0005 0.31% 0.0009 -
0.1596 17:22:59 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1597 17:03:40 - - 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0006 -
0.1597 17:03:36 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0006 -
0.1598 16:43:37 0.0001 0.06% - - 0.0001 0.06% 0.0005 -
0.1597 16:22:58 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0006 -
0.1598 16:03:53 - - - - 0.0001 0.06% 0.0005 -
0.1598 16:03:51 0.0001 0.06% - - 0.0001 0.06% 0.0005 -
0.1597 15:43:56 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0006 -
0.1596 15:03:25 - - 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1596 15:03:25 0.0002 0.13% 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1598 14:43:41 0.0003 0.19% - - 0.0001 0.06% 0.0005 -
0.1595 14:03:45 - - 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1595 14:03:45 0.0003 0.19% 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1598 13:43:45 0.0001 0.06% - - 0.0001 0.06% 0.0005 -
0.1597 13:22:57 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0006 -
0.1596 13:03:30 - - 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1596 13:03:28 0.0003 0.19% 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1593 12:23:00 0.0002 0.13% 0.0005 0.31% 0.0006 0.38% 0.001 -
0.1595 11:02:55 - - 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1595 11:02:53 0.0001 0.06% 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1596 10:43:33 0.0001 0.06% 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
0.1595 10:03:49 - - 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1595 10:03:47 0.0001 0.06% 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1594 09:43:35 0.0001 0.06% 0.0004 0.25% 0.0005 0.31% 0.0009 -
0.1595 08:43:44 0.0001 0.06% 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1594 08:03:05 - - 0.0004 0.25% 0.0005 0.31% 0.0009 -
0.1594 08:03:00 0.0001 0.06% 0.0004 0.25% 0.0005 0.31% 0.0009 -
0.1595 07:22:38 0.0001 0.06% 0.0003 0.19% 0.0004 0.25% 0.0008 -
0.1596 07:02:53 - - 0.0002 0.13% 0.0003 0.19% 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی