خبر

کرون نروژ / دلار استرالیا

NOK/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.1399 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1399 0.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1399 0.14

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی