کرون نروژ / درهم امارات

NOK/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.4001 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4001 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4001 0.13

واحد پولی : -

کشور : نروژ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون نروژ / درهم امارات

در حال حاضر قیمت کرون نروژ / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون نروژ / درهم امارات
0.4001 ریال
می باشد

قیمت کرون نروژ / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون نروژ / درهم امارات روز گذشته برابر با
0.4201 ریال
بود

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به روز گذشته
0.02 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون نروژ / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون نروژ / درهم امارات برابر با 0.3996 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.4201 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون نروژ / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3996 ریال

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.4201 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.76 درصدی یا 0.02 ریال کرون نروژ / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / درهم امارات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.4295 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.84  درصدی یا 0.0294 ریال کرون نروژ / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.4201 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.76 درصدی یا 0.02 ریال کرون نروژ / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.4403 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.13 درصدی یا 0.0402 ریال کرون نروژ / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون نروژ / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون نروژ / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.419 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.51 درصدی یا 0.0189 ریال کرون نروژ / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون نروژ / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون نروژ / درهم امارات برابر است با 0.4592 ریال که در تاریخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون نروژ / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.84 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.76 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون نروژ / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  9.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون نروژ / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون نروژ / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.51 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات، 6.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات، 6.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات،  6.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات،  6.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات،  6.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات،  6.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون نروژ / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون نروژ / درهم امارات،  6.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون نروژ / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی