Nippon Telegraph & Telephone Corp

Nippon Telegraph & Telephone Corp
نرخ فعلی:: 2,894 0
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 2,894 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,894 0
واحد پولی : -
کشور : ژاپن
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۵ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nippon Telegraph & Telephone Corp - 5 11 255 537.50 2,342

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,901
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,905
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,875
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,811
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 83
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی