کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس

NIO/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0207 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0207 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0207 -

واحد پولی : -

کشور : نیکاراگوئه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس 0.0207 ریال می باشد

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.0207 ریال بود

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0207 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0207 ریال

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.0209 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.95 درصدی یا 0.0002 ریال کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.021 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.42 درصدی یا 0.0003 ریال کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس برابر است با 0.0474 ریال که در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.956938 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.95 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.62  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین