لیر ترکیه نیما / حواله فروش

Sana Transfer TRY Sell
نرخ فعلی:: 28,920 0
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی